Kosten

Duidelijkheid vooraf vind ik erg belangrijk, zeker als het om communicatie over kosten en bestede uren gaat. Ik werk daarom met een vast uurtarief van € 175 (excl. BTW) en met vaste tarieven op basis van vooraf gemaakte afspraken.

De tarieven -exclusief BTW- voor veel voorkomende werkzaamheden zijn:

- screening fiscale positie € 495

- screening convenant € 299

De screening van de fiscale positie is inclusief een bespreking en beoordelingsnotitie. Op basis van deze notitie wordt duidelijk waar in uw zaak fiscale kansen en risico’s liggen. Indien vervolgwerkzaamheden nodig zijn maak ik hiervoor zoveel mogelijk een vaste prijsafspraak. In een aantal gevallen zal op basis van bestede uren gewerkt worden. In dat geval hanteer ik het uurtarief van € 175 exclusief BTW.

Bij opdrachten op basis van bestede tijd tegen uurtarief probeer ik vooraf een indicatie te geven van de tijd die de opdracht zal vergen.