Actueel

Verhuizing kantoor per eind februari 2019!

Scheidingsfiscalist is per 1 maart verhuisd naar een nieuwe locatie, aan de Loswal 12 te Drachten. Zie ook onder ‘contact’.

Wettelijk indexeringspercentage kind- en partneralimentatie 2019.

De minister voor Rechtsbescherming heeft bekendgemaakt dat een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud met ingang van 1 januari 2019 van rechtswege met 2% wordt verhoogd, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten.

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Op 19 oktober 2018 is het indexeringspercentage voor 2019 bekend geworden. Voor 2019 is het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld  op 2%.

Deze wijziging moet de alimentatieplichtige zelf uitvoeren. Dit betekent dat het voor 2018 geldende maandbedrag alimentatie per 1 januari 2019 met 2% moeten worden verhoogd.