Inloopspreekuur

Iedere* woensdagochtend is er van 10.30 tot 11.30 uur een inloopspreekuur.

Het betreft een kosteloos oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u fiscale, financiële en juridische vragen stellen met betrekking tot de (voorgenomen) echtscheiding en samenhangende zaken, bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting na scheiding, de toeslagen of uw besteedbaar inkomen na scheiding. Ook kunt u vragen stellen die niet direct samenhangen met echtscheiding.

Het spreekuur leent zich niet om diepgaand op een kwestie in te gaan. Er wordt in principe ongeveer 30 minuten uitgetrokken voor een gesprek. Indien u graag wilt langskomen dan verzoek ik u om dit telefonisch of per e-mail aan te geven zodat ik uw bezoek kan inplannen en tijd voor u kan reserveren.  

Tenzij hieronder aangegeven, is er gedurende het gehele jaar – behalve op officiële feestdagen- op woensdagochtend spreekuur. *

  • geen spreekuur op 19 juni 2024