Kosten

Duidelijkheid vooraf vind ik erg belangrijk, zeker als het om communicatie over kosten en bestede tijd gaat. Ik werk daarom met een vast uurtarief van € 175 (excl. BTW) en met vaste (totaal) tarieven op basis van vooraf gemaakte afspraken.

De tarieven -exclusief BTW- voor regelmatig voorkomende werkzaamheden zijn:

– screening convenant of fiscale-financiële positie: € 285

– het begeleiden van het gehele echtscheidingstraject tegen voornoemd uurtarief inclusief het opstellen van het ouderschapsplan ad € 87,50 en het echtscheidingsconvenant ad € 175

De screening is inclusief een bespreking en een korte beoordelingsnotitie. Op basis hiervan wordt duidelijk waar in uw zaak fiscale kansen en risico’s liggen. Indien vervolgwerkzaamheden nodig zijn, maak ik hiervoor zoveel mogelijk een vaste prijsafspraak. In een aantal gevallen zal op basis van bestede uren gewerkt worden. In dat geval hanteer ik het uurtarief van € 175 exclusief BTW.

Bij opdrachten op basis van bestede tijd tegen uurtarief geef ik vooraf een indicatie van de tijd die de opdracht zal vergen.