Wie zijn wij

mr. Tiny van der Wal is fiscaal echtscheidingsspecialist

tinyvanderwalZij houdt zich voornamelijk bezig met fiscale en financiële zaken rondom de echtscheiding. Zij heeft op dit gebied veel vaktechnische kennis.

Tiny heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft de afgelopen jaren een passie ontwikkeld voor fiscaal-juridische en financiële zaken die met echtscheidingen te maken hebben.

Daarnaast is zij als ervaringsdeskundige (zelf gescheiden in 2004) op de hoogte van de verschillende zakelijke en emotionele kanten van het proces van scheiden.

Het is vaak lastig om de fiscale en financiële gevolgen te overzien van de tijdens het scheidingsproces gemaakte keuzes. Het belang en de impact van de fiscaliteit bij de echtscheiding wordt onderschat of niet onderkend. Een ook in fiscaal opzicht goed geregelde echtscheiding kan veel zorgen voor de toekomst wegnemen.