Voor wie

Het bepalen van de fiscale en financiële positie van beide ex-partners is van groot belang. Juist bij echtscheiding ligt onvoorziene belastingheffing op de loer. Tijdens de echtscheidingsprocedure zorgen wij voor fiscale optimalisatie van de voorgenomen scheiding.

Onze fiscale kennis is ter aanvulling op de kennis van degene die uw scheiding begeleidt. Wij kunnen de fiscale gevolgen van de door u gewenste afspraken met uw ex-echtgenoot in kaart brengen. Dit kan eenzijdig voor een van de partijen, maar ook op gezamenlijk verzoek. Daarnaast verzorgen wij voor advocaten fiscale onderbouwing van de in te nemen stelling tijdens de echtscheidingsprocedure. U kunt ons ook inschakelen om de fiscale gevolgen te schetsen voordat afspraken worden vastgelegd in een convenant.

Op gezamenlijk verzoek begeleiden wij uw echtscheiding van het begin tot het eind, inclusief het opstellen van een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant.

Follow up na scheiding: wij kunnen een instructie inkomstenbelasting voor uw gewijzigde situatie samenstellen.

Wij kunnen u ook coachen en begeleiden na de scheiding om uw financiele en fiscale zaken weer op de rit te krijgen.